سنسور فشار هوبا - huba

سنسور فشار هوبا - huba
بنام آنکه جهان و جهانیان را آفرید

پیمان الکتریک به عنوان یکی از بزرگترین تامین کنندگان کلیه لوازم برقی وصنعتی در کشور در راستای تبعیت از روند پایدار و ارزشهای سازمانی خود، یعنی احترام به مشتری، رعایت اصول شهروندی و حفظ و صیانت از پشتیبانی کالا را در دستور کار خود قرار داده است. ما بر این باوریم که مشتریان، سرمایه های واقعی شرکت بوده، شخصیت و جایگاه ایشان در فرایند ارتباطات متقابل محفوظ می ماند
قابلیت اندازه گیری رنج 1-0 بار
2.5-0 بار سنسور هوبا سوئیس خروجی 4تا 20 میلی آمپر
1.6-0 بار سنسور هوبا سوئیس خروجی 4تا 20 میلی آمپر
4-0 بار سنسور هوبا سوئیس خروجی 4تا 20 میلی آمپر
6-0 بار سنسور هوبا سوئیس خروجی 4تا 20 میلی آمپر

10-0 بار سنسور هوبا سوئیس خروجی 4تا 20 میلی آمپر

25-0 بار سنسور هوبا سوئیس خروجی 4تا 20 میلی آمپر

16-0 بار سنسور هوبا سوئیس خروجی 4تا 20 میلی آمپر

40-0 بار سنسور هوبا سوئیس خروجی 4تا 20 میلی آمپر

100-0 بار سنسور هوبا سوئیس خروجی 4تا 20 میلی آمپر

200-0 بار سنسور هوبا سوئیس خروجی 4تا 20 میلی آمپر

400-0 بار سنسور هوبا سوئیس خروجی 4تا 20 میلی آمپر

600-0 بار سنسور هوبا سوئیس خروجی 4تا 20 میلی آمپر

0.1-0 میلی بار سنسور هوبا سوئیس خروجی 4تا 20 میلی آمپر 100-0 mbar
0.2-0 میلی بار سنسور هوبا سوئیس خروجی 4تا 20 میلی آمپر200-0 mbar
0.3-0 میلی بار سنسور هوبا سوئیس خروجی 4تا 20 میلی آمپر 300-0 mbar
0.4-0 میلی بار سنسور هوبا سوئیس خروجی 4تا 20 میلی آمپر 400-0 mbar
0.5-0 میلی بار سنسور هوبا سوئیس خروجی 4تا 20 میلی آمپر 500-0 mbar
0.6-0 میلی بار سنسور هوبا سوئیس خروجی 4تا 20 میلی آمپر 600-0 mbar
Pressure sensor 400
Pressure sensor 501
Pressure sensor 503
Pressure sensor 505
Pressure sensor 506
Pressure sensor 510
Pressure sensor 511
Pressure sensor 515
Pressure sensor 516
Pressure sensor 520
Pressure sensor 528
Pressure sensor 619
Pressure sensor 680
Pressure sensor 691


huba-هوبا کنترل-سنسور فشار هوبا کنترل-هوا کنترل-سنسور اختلاف فشار –اختلاف –سنسور فشار هوبا سوئیس-سنسور فشار هوبا سوئیس-سنسور فشار آب هوبا کنترل سوئیس-سنسور فشار وا-سنسور فشار هوا هوبا کنترل – huba control-sensor huba control

تهران،خيابان لاله زار جنوبي، كوچه بوشهري، مجتمع تجاري تهران الكتريك، طبقه اول، واحد 203
تلفن: 33999193 – 33993009 – 33992998
فكس: 02133999194
مدیریت : پیمان هرمان مقدم


به روز شده: شنبه, 29 دی 1397


متاسفانه این آگهی منقضی شده است


شاغلان
www.shaghelan.com